Coaching Językowy

Fuzja coachingu i nauki języka – to oferta wymagająca od ucznia tyle samo co od nauczyciela: pełnego zaangażowania w proces poznawania języka. Jest to sposób nauki języka skierowany na skuteczność, długotrwałość i przydatność zdobytej wiedzy. Skupiamy się na rozmowie i obszarach, które są najbliższe dla ciebie, zamiast na tematyce narzuconej przez podręcznik. Poznajesz język w miarę rodzącej się potrzeby używania go i zgodnie z nią.

Kursy dla firm i instytucji

– Kursy oparte na języku branżowym.

– Nauka języka w grupach w oparciu
o materiał stymulujący oraz konwersacje.

Copywriting

-Pisanie  tekstów reklamowych, opisów produktów treści na strony internetowe i do katalogów.

-Profesjonalne pisanie CV i dokumentów aplikacyjnych.

Lekcje Języka Angielskiego

– Nauka języka konwencjonalnymi metodami oraz konwersacje w oparciu o metodą bezpośrednią.

– Wsparcie w bieżącej nauce uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz dla tych, którzy są ukierunkowani na osiąganie wysokich wyników w szkole i na egzaminach.

Przygotowanie do egzaminów

Kursy ukierunkowane na przygotowanie do egzaminów szkolnych lub instytucjonalnych takich jak:

– Egzamin ósmoklasisty.

– Matura (na każdym poziomie).

– Egzaminy wstępne na studia.

– Egzaminy FCE, CAE, TOEFL, IELTS.

Tłumaczenia

Tłumaczenia zwykłe z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski.