Oliwia Guła

Odkąd pamiętam moim środkiem wyrażania siebie były słowa.
Pisanie, rozmowa (werbalne i niewerbalne jej płaszczyzny), czytanie, słuchanie i uczenie się języków to moja ogromna pasja i wypełniają życie prywatne i zawodowe. Obecna działalność biznesowo – lingwistyczna jest naturalnym efektem moich predyspozycji.

Na studiach wyższych wykształciłam się jako pedagog, a swoje podstawowe kwalifikacje uzupełniłam o certyfikat CEA (Certificate in Advanced English), podyplomowe studia EMBA (Exucutive Master of Business Administration) oraz o wiele lat doświadczenia w edukacji i biznesie międzynarodowym.  Jednak nauka jest dla mnie górą bez szczytu, więc swoje kwalifikacje poszerzam nieustannie na co dzień.

To dzięki temu, że obcuję z językiem każdego dnia od wielu lat, poznałam różne aspekty procesu uczenia się, ale i naturalnego użytkowania języka angielskiego w życiu codziennym oraz w sytuacjach i dokumentach formalnych, a porozumiewanie się stało się moją pasją. 

Jestem pasjonatką procesu uczenia się, dlatego na co dzień wspieram osoby, z którymi współpracuję w tym aspekcie.  Podczas wielu odbytych godzin lekcji języka angielskiego udało mi się nie tylko przełamać bariery w nauce języka, ale i pomóc w rozwinięciu umiejętności skutecznego uczenia się
i nabraniu pewności siebie w tym procesie i odczuwaniu przyjemności z uczenia się – to właśnie jest dla mnie najważniejsze celem.